Fråga:
Är det acceptabelt att friska hundar avlivas utan att det ifrågasätts?
Finns det hjälp att få för hundar med beteendeproblem?
Svar:

Häromdagen fick jag en folder om problem med hundars beteende av Kerstin Malm som är fil dr i hundetologi (www.k.malm.hundetologi.info)
Många viktiga beteenderelaterade problem och frågor avhandlades och det blev en tankeställare för mig som veterinär som ofta får frågor om hundar med beteendeproblem i mitt dagliga arbete.
Är det acceptabelt att friska hundar avlivas utan att det ifrågasätt?
Många hundar i vårt samhälle avlivas om de är till besvär eller anses farliga. I ett fall är det en hund som gör utfall mot människor, i ett annat är det en hund som skäller eller kissar inne när den lämnas ensam. Det är inte ovanligt att hundar mår dåligt.
I en svensk undersökning tyckte mer än hälften av Sveriges hundägare att deras hundar var rädda för exempelvis ljud och människor. Men det behöver inte vara så . Ofta finns det lösningar och svar på problemen enligt Kerstin.

Vilka är de vanliga beteendeproblemen ?

Studier från andra länder visar att mellan 15-25% av alla avlivningar görs pga problem med hundens beteende. Aggressivitet, rumsorenhet eller att hunden inte kan vara ensam kan leda till att ägaren vill avliva eller omplacera sin hund.

Rädsla
Ca 60% av svenska hundägare anser att deras hundar är rädda för något, varav ljudrädsla stod för ca 40%.

Går det att hjälpa en hund som är rädd?

Är rädsla en sjukdom?

Följande åtgärder kan vidtas vid rädsla.

Kontrollera hos din veterinär att hunden är frisk och inte har någon smärta
En hundpsykolog kan hjälpa dig med en individuell plan för stegvis tillvänjning
Gå igenom hundägarens beteende och samspel hund-ägare.

Aggressivitet
Ofta är aggressiva hundar i grund och botten osäkra och rädda för människor och andra hundar- de saknar tillit och förtroende.

Vid aggressivitet kan följande vara bra åtgärder:

Kontrollera att hunden är frisk
Vidta olika säkerhetsåtgärder om det behövs för att ingen ska bli skadad
Gå igenom rutiner och hjälpmedel för att få kontroll över hunden
Planera mer långsiktigt träningsprogram där orsaken till aggressiviteten beaktas
Gå igenom ditt beteende och samspel  mellan dig och din hund
Gör en lämplig plan för hundens vardag, aktiviteter och sätt av att styra hunden

Ensam hemma
10-15% av hundägarna  anger att deras hund har ”ensam-hemma” –problem.

Hunden bitar sönder saker, den skäller eller ylar, den uträttar sina behov inomhus: den är otrygg eller understimulerad och mår ofta mycket dåligt.

Vid ensam-hemma problem kan fölande vara bra åtgärder:

Ordna hundvakt så att hunden inte alls är ensam förutom vid träning
Gör upp en långsiktig individuell träningsplan där man stegviss ökar hundens trygghet.
Gå igenom dina rutiner till exempel vid avfärd och hemkomst
Ta hjälp av en psykolog och se över relationen hund-ägare, till exempel om det finns ett stort känslomässigt beroende
Skapa en lämplig plan för hundens vardag och aktiviteter
Arbeta med att öka hundens eget självförtroende

Andra vanliga problem
Hundar som rymmer jagar eller på annat sätt driver omkring lösa utgör ett samhällsproblem. En hundägare har ett dubbelt ansvar- att inte låta sin hund springa lös utankontroll och att genom uppfostran se till att hunden kan få den frihet som det innebär att få röra sig utan koppel.

När en hund har beteende problem ska hjälp sökas och detta kräver ett bredare perspektiv än att bara se till det speciella problem. Genom att kombinera en förändring av hundens vardag  med ökad medvetenhet hos ägaren  skapas ett kvalitativt liv för alla inblandade

Hur får man hjälp?
I sverige har vi tyvärr ingen officiellt erkänd utbildning som garanterar att de som genomgått den  har väl sammansatt kunskap och erfarenhet.

Den som anlitas måste ha kompetens, känsla och erfarenhet så att de inte gör större skada än nytta för hund och ägare.