Fråga:

Julen/Nya året är snart här och denna högtid tyvärr kan vara en svår tid för många smällare- och fyrverkerirädda hundar.

D.A.P kan användas med goda resultat som alternativ till medicinsk behandling av denna rädsla hos hundar.

Svar:
Vad är Feromoner?

DAP, Hundens lugnande feromon (Dog Appeasing Pheromone)
Ett av etologins (läran om djurs beteende och dess orsaker) forskningsområden är att undersöka hur bindning mellan nyfödda ungar och mödrar uppstår och bibehålls. Studier visar att den tidiga bindningen är beroende av doftkommunikation mellan mor och unge, från ungens hud avges s.k. adoptionsferomoner och från juverområdet hos modern avges s.k. ”appeasing pheromones”.
Vidare visades att alla däggdjurshonor avger ”appeasing feromoner” en kort tid efter förlossningen, vilka medverkar till ungarnas bindning och emotionella stabilitet. Det engelska ordet appeasing har ingen direkt synonym på svenska, man kan översätta det med lugnande, betryggande, återförsäkrande.

DAP (Dog Appeasing Pheromone), hundens lugnande feromon, avges från tikens juverområde. DAP utsöndras från tredje till femte dagen efter valpningen och fram till tiden för avvänjning. DAP har betydelse för valparnas bindning till tiken samt för utvecklingen av valparnas emotionella stabilitet.
Genom DAP knyter valpen starka emotionella band till tiken. Valpen håller sig i hennes närhet och känner trygghet. Denna tidiga grundtrygghet gör att valpen vågar ge sig ut och upptäcka sin omgivning och undersöka nya föremål.

När valpen utvidgar sin värld och börjar undersöka den i allt vidare bemärkelse behöver den kunna återvända till tiken, genom DAP feromonet bli “återförsäkrad” om att här finns tryggheten, allt är ok. Därefter kan valpen fortsätta utforska omvärlden. Vid tiden för avvänjning minskas DAP utsöndringen successivt för att på så sätt naturligt frigöra valpen från tiken. Bland vildhundar övertar ledarhonan, alfatiken, rollen som trygghetsförmedlare för valparna i flocken genom att hon vid öronbasen har körtlar som avger DAP liknande feromoner. Förmodligen utsöndrar även tamhunden feromoner från öronbasen, hundar som möts luktar varandra ofta kring öronen och det är också vanligt att hundar nosar sin matte/husse vid örat.

D.A.P. Doftavgivare och D.A.P. Spray innehåller en syntetisk motsvarighet till hundens lugnande feromon. D.A.P. ökar hundens grundtrygghet och kan på så sätt hjälpa hunden att bättre klara av nya oroande situationer, miljöer eller i andra samanhang där hunden kan känna stress och oro. D.A.P. kan även användas för att förebygga att valpen och den unga hunden upplever rädsla och oro när den skall vänjas vid nya situationer som t.ex. bilåkning eller när den lämnas ensam hemma.

D.A.P. Spray
D.A.P. Spray användningsområden
• Bilturer och andra transporter
• Åksjuka
• Tillvänjning till nya miljöer
• Veterinärbesök
• Inläggning på djurklinik
• Ovanliga och oförutsägbara situationer

D.A.P. Doftavgivare
D.A.P. Doftavgivare användningsområden
• Smällare- och fyrverkerirädsla
• Destruktiva beteenden
• Överdrivet skällande
• Separationsrelaterade problem
• Uträttande av behov inomhus
• Överdrivet slickande
• Anpassning till nytt hem och/eller ny familj
• Hjälpa valpen anpassa sig till sitt nya hem

D.A.P. Spray och D.A.P. Doftavgivare säljs hos din veterinär eller på djurapotek.