Fråga
Hur gammal är hunden när han är vuxen? Mentalt? Rent fysiskt?
/Cecilia

Svar:

Hej Cecilia,

Det finns olika ålders indelningskategorier som används när vi pratar om ålder på hundar. Den vanligaste är tillväxthastighet och det är just denna man har tagit hänsyn till när man pratar om utfodring och fysiska aktiviteter. Alla små rashundar (1-10kg vuxenkroppsvikt) är vuxna när de har fyllt 1 år dvs. de har vuxit färdigt till den genetiska bestämda rasstorleken.

Medelstora hundar (10 till 20-25kg) räknas också vara färdigt utvecklade vid ca 1års ålder.

Nästa vikt gruppen dvs. storvuxna hundar ( >25 Kg) växer färdigt först vid 18 till 24 månaders ålder.

För att ge optimalt stöd till den växande hunden har man konstruerat foder efter deras speciella behov. Så under själva tillväxten är det viktigt att hitta på ansträngningar som individen klarar av och detta kan variera från fall till fall. En för högt belastning eller ansträngningar kan negativt påverka skelettet och muskulaturen.

Då ovanstående “vuxen-definition” är ganska generell, är det viktigt att du pratar med uppfödaren, veterinären eller en seriös zoo-fackhandel, för att säkerställa att du väljer rätt foder för just din hundras just nu.

Då man tittar på den mentala utveckling ser man ett annat mönster som skiljer sig från det fysiska. Tex. När är en hund mest benägen att lära sig, Hur ska en hund uppfostras? Här ser man rasvariationer och det är bäst att kontakta din uppfödare/ hundklubbar för tips om lämpliga kurser och träningsprogram

Hur snabbt en hund blir könsmogen kan också variera.

Lycka till.

Med vänlig hälsning

Buba

Några viktiga fakta:

Ju större hund, desto längre tid som “valp”
Mottaglighet för inlärning skiljer sig avsevärt mellan raser
Grunden för god hälsa är det foder som passar just din hund nu – Prata med någon du litar på!