Fästingar
Ormbett
Fågelinfluensa
Ska jag vara orolig?

Hej Alla!

Äntligen vågar jag hälsa våren välkommen och vill passa på och dela med er en del tips och råd. Det är härligt med sol och värme och möjligheten till uteliv för våra fyrbenta vänner.
Många oroliga djurägare har hört av sig till mig om risker med fågelinfluensa.
På vår hemsida har vi just nu en fråga om vad man som djur ägaren är mest orolig för nu när våren och sommaren är här och just nu visar det sig att en stor majoritet är oroliga för fästingar. Ormbett och fågelinfluensa ligger långt efter i denna undersökning.
Svaren motsvarar mina förväntningar nedan följer några tips och råd inför våren och sommaren.
Med vänlig hälsning,
Leg vet Buba badjie

1. Fästingar

Fästingar kan sprida flera sjukdomar, bl a Borrelios, Ehlichios, TBE.
Smittan överförs till djur och människor via fästingens saliv. Det tar 12-24 timmar från att fästingen bitit sig fast tills smittan kan överföras. Det bästa man kan göra för att undvika smitta är således att dagligen inspektera sina djur och så snart som möjligt avlägsna eventuella fästingar. Djur bör behandlas förebyggande med antiparasitära medel, som gör att fästingarna inte biter, t ex Scalibor , Expot vet. och Frontline vet. Ta kontakt med oss så får du veta mer om det skydd som passar bäst för just din hund eller katt.

2. Ormbett

I Sverige finns det en giftig orm, huggormen.
Det är olika hur hårt hundar drabbas av ett bett, men man ska alltid utgå från att utgången kan bli dödlig för hunden. Ofta blir det snabbt en svullnad vid bettstället, hunden får försämrad cirkulation och kan bli slö med ett kraftigt påverkat allmäntillstånd.

Det är viktigt att i möjligaste mån hålla hunden i stillhet, särskilt om bettet är i tass eller ben. Om det är möjligt, bär hunden, gå annars lugnt till bil eller hem. Kontakta veterinär snarast!

Obs: Vistas man i ormrika trakter bör man ha tillgång till kortison. Kontakta oss för ett recept på prednisolon som ska ingår i akutlådan. Har hunden blivit biten, ge först kortison och ta därefter hunden till veterinär för vidare behandling.

3. Fågelinfluensa

Fågelinfluensavirus har diagnostiserats i Sverige och oron är stor bland djurägarna.
Jag rekommenderar varmt www.sva.se för allt ni bör veta om smittoläget i Sverige. Här kan ni även läsa svaren till frågor from experterna som jobbar dagligen med smittoskyddet i Sverige.

4. Värme

Med vårsolen kommer vårvärmen. Det händer att djuren lämnas i parkerade fordon. Gör aldrig det! Redan efter en kort stund blir temperaturen i fordonet i allmänhet så hög att de lider av den och detta oavsett om någon eller några rutor lämnats lite öppna. Luftcirkulationen blir ändå otillräcklig och temperaturen alldeles för hög. Alltså: Lämna inte ditt djur i bilen!

Nu när värmen har kommit är det också viktigt att se till att våra djur alltid har fri tillgång till vatten, så att de inte blir uttorkade.

5. Vårkatten!

Dagarna blir längre när våren är här och då ökar aktiviteten hos våra katter. Katter blir könsmogna tidigt, vanligen vid 6-12 månaders ålder. När honkatten löper jamar hon intensivt för att locka till sig hanar. Hankatter kan ge sig ut på långa friarstråt, med risk för att bli överkörda och de skaffar sig stora revir med doftmarkeringar. Kastrerar man sin katt undviker man inte bara oönskade kattungar utan också dessa beteenden. Katten blir lugnare, stannar hemma mer och går inte på långa friartåg, den skriker inte efter det motsatta könet och den markerar inte revir. Katter som inte ska användas i avel bör kastreras. Det görs lämpligen när de blivit könsmogna, men tidigast vid 6 månaders ålder.
Ring och diskutera med oss för och nackdelar med att kastrera katter!