Vi utför HD- röntgen Undersökningar med vår Nya Digital Röntgen!

Vi Kan hjälpa er med Röntgenkontroll av Leder gällande svenskägda Hundar.

Vi utför:

Armbågsledsröntgen

Höftledsröntgen

Knäledsröntgen

Obs:

Fom 1990.01.01 gäller för all central registreing av veterinärdata att hunden skall vara ID-märkt senast vid röntgentillfället.

Det utfärdade röntgencertifikatet kommer att vara FCI´s godkända internationella HDoch /eller AD- certifikat.

Overklagande av röntgendiagnos skall ske skriftligen till SKK och innebär att röngenbilderna bedöms av Nordisk röntgenpanelen.

Ring 08 29 07 40 för tidsbokning.