katten Archives - Bromma Djurklinik

Bromma Djurklinik strävar kontinuerligt i vårt dagliga arbete att minska vår miljöpåverkan. Detta gäller allt ifrån hur vi återvinner förbrukat material och till hur vi arbetar ute på fältet, till val av transportfordon och beställningsrutiner.

Vi arbetar för en hållbar utveckling genom att:
• Uppfylla de krav som lagstiftningen ställer.
• Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
• Utbilda och motivera våra medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
• I möjligaste mån välja de varor och tjänster som innebär en mindre påverkan på miljön.
• Ha dialog, information och utbildning med samtliga medarbetare för att göra alla medvetna om miljöarbete och motivera alla att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt.

/Buba Badjie, VD

Du kan dessvärre ej använda denna hemsida fullt ut utan "cookies".

Precis som vi och vår vän där nere trodde man att man visste vad "Cookies" betydde - Mumsiga kakor att smaska på. Men med ny teknik kommer nya begrepp och tolkningar...

I dataåldern innebär en Cookie en liten elektronisk stämpel som kan samla information om vad du gör på din dator. Tanken bakom detta var mycket välment från detta vårt Internets stora skapare, då det kan användas för att göra surfandet mycket enklare och smidigare. Men som med nästan all god vetenskap finns det alltid en baksida, den kan användas felaktigt och missbrukas.

Därför trädde den 25 juli 2003 en ny lag i kraft som innebär att alla som besöker en webbplats med cookies skall få information om hur dessa används, vad de används till samt hur de kan undvikas. Du finner mer detaljerad information om cookies, lagen och dess innebörd på Post och Telestyrelsens hemsida. Som så ofta är ju dessvärre lagar mest effektiva för dom laglydiga, så därför följer i alla fall vår deklaration här:

Vi använder cookies enbart för att förenkla din användning genom att:

Förenkla din navigering (hur du klickar så lite som möjligt, och ändå hittar rätt)
Komma ihåg sessions ID (teknisk slang för hur vi håller reda på och skiljer olika samtidiga användare)
Spara innehållet som du lägger till en lista/kundvagn (för att du ska kunna ha kvar denna utan inloggning, lösenord eller behöva utlämna annan information)

Vi använder cookies för att göra det smidigare och enklare för dig, aldrig för andra syften.

Vi respekterar din integritet och använder dina personuppgifter endast i enlighet med dessa villkor och i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204).
Information som vi samlar in och lagrar vid normal användning av hemsidan är adressen på den dator från vilken sidan läses, typ av browser som används, vilka sidor du läser samt datum och tid för dessa förfrågningar.
Denna information används för att kontrollera hur sidan utnyttjas och underlättar vid uppdatering och utveckling.
Sådan användning resulterar inte i att identifierbara uppgifter samlas in eller lagras.
Som på de flesta andra hemsidor sker insamlandet av denna typ av information med hjälp av s.k "cookies" eller liknande tekniska hjälpmedel.
Du kan avvisa "cookies" genom en funktion på din browser men därefter är det möjligt att du kan inte använda alla funktioner på vår hemsida.
När du kontaktar oss, till exempel genom att skicka en förfrågan till oss, samtycker du att vi kan lagra data såsom ditt namn, företag, bransch, postadress, e-mail adress, typ av förfrågan, ditt svar eller andra svar på frågor vi ställer .
Vi kan också registrera eventuell övrig information som behövs för att kunna besvara din förfrågan eller för att hantera de aktiviteter som genomförs i våra hemsidor.
Vi använder sådan registrerad data i enlighet med dessa villkor och i enlighet med GDPR.
Om du lämnar personliga uppgifter angående annan än dig själv, ber vi dig kontrollera att du har fått samtycke för överföring av denna information till oss för användning i enlighet med dessa villkor.
Om du är under 18 år ber vi dig att inte aktivt lämna personliga uppgifter utan tillstånd från förälder eller annan vårdnadshavare.
Vi har vidtagit adekvata åtgärder för att garantera lämplig säkerhetsnivå för behandlingen av dina personuppgifter.