Namn

Ida

E-post adress

Ida-petersson@hotmail.com

Adress

Andersvägen 3B

Telefon

(073)410-0116

Djurnamn

Bulten

Ras

Fransk Bulldog

Ålder(år)

1

Önskar kontakt via

Telefon

Alternativ 1 för Bokning

2020-06-23

Tidsförslag

10

Alternativ 2 för Bokning

2020-06-23

Alternativ 3 för Bokning

2020-06-24

Tilläggsinformation/Fråga

Klockslag spelar ingen roll gällande datumen 23/6 och 24/6, jag kan när som bägge dagarna!