Namn

Rössner Carl

E-post adress

carl@rossner.se

Telefon

(073)330-6506

Djurnamn

Allan

Ras

Ungersk Vizsla

Ålder(år)

0

Önskar kontakt via

Mail eller telefon

Alternativ 1 för Bokning

2020-05-13

Tidsförslag

10

Alternativ 2 för Bokning

2020-05-14

Alternativ 3 för Bokning

2020-05-15

Tilläggsinformation/Fråga

Trolig öroninflammation