Hejsan! Din webbplats på http://brommadjurklinik.se har automatiskt uppdaterats till WordPress 5.4.1.

Ingen ytterligare åtgärd krävs från din sida. För mer om version 5.4.1, se sidan Om WordPress:
http://brommadjurklinik.se/wp-admin/about.php

Om du upplever problem eller behöver support så kan kanske supportforumet på WordPress.org vara till hjälp.
https://sv.wordpress.org/support/forums/

Du har även ett par tillägg eller teman med uppdateringar tillgängliga. Uppdatera dessa nu:
http://brommadjurklinik.se/wp-admin/

WordPress-teamet