Namn

Sofia Parissi

E-post adress

parisi_sofia@hotmail.com

Adress

Glömmingegränd, 17

Telefon

(076)067-9442

Djurnamn

Enzo

Ras

Bichon/Maltses

Ålder(år)

1

Önskar kontakt via

Telefon

Alternativ 1 för Bokning

2020-04-03

Tidsförslag

10

Alternativ 2 för Bokning

2020-04-06

Alternativ 3 för Bokning

2020-04-07

Tilläggsinformation/Fråga

Hej!
Jag har varit i kontakt med veterinär på Appen och dem sa att min hund har (cherry Eye) så en veterinär måste se honom!
Enzo är 9 månader men det gick inte att skriva månad så jag skrev 1 år!