Namn

Susanne Sesemann

E-post adress

susanne.sesemann@live.se

Adress

Gränsvägen 25A

Telefon

(070)537-0456

Djurnamn

Sigge

Ras

Jack Russell Terrier

Ålder(år)

14

Önskar kontakt via

Mail eller telefon

Alternativ 1 för Bokning

2020-03-12

Tidsförslag

15

Alternativ 2 för Bokning

2020-03-13

Tilläggsinformation/Fråga

Vi behöver avliva vår gamla hund. Vill gärna att Buba hjälper oss. När finns det tid?