Medicin

Medicin

De samlever med andra organismer i en mycket invecklad relation. När vi får en obalans i denna relation kan resultatet bli livshotande för någon av parterna. Här kan man lista parasiter, bakterier, virus med mera.
Ibland kan den inre balansen rubbas och konsekvensen blir då ett sjukdomstillstånd.
Nedsatt allmänt tillstånd, dålig aptit, feber, dålig päls, diarré, kräkningar, klåda, viktminskning, är exempel på symtom som kan tyda på ett sjukdomstillstånd och en tidigt insatt åtgärd kan vara avgörande. Allteftersom våra sällskapsdjur lever längre och längre drabbas de också av välfärdssjukdomar (övervikt : diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, dålig tandhälsa mm)

Vi hjälper din hund eller katt att komma i form med livsstilscoaching genom följande program:

 • – Bantningsprogram (övervikta hundar och katter ökar och följder kan var invalidiserande för våra fyrbenta vänner)
 • – Tandklubben (Det uppskattas att över 60% av hundar och katter över 3 år har någon form av munhåleproblem som kan avhjälpas med enkla förebyggande åtgärder)
 • – Seniorklubben (årlig hälsokontroll av hundar över 7-8 år och katter över 8 år)

 

Ring hellre en gång för mycket än en gång för litet om du är osäker.

Dagens veterinärvård klarar av det mesta ….med en tidig insatt hjälp och det är mycket resurser som läggs årligen på veterinärvård. Tyvärr kan ett akut besök till veterinären vara en stor belastning på ekonomin då veterinärvård är inte subventionerad.

Vi rekommenderar därför att man som djurägare försäkrar sitt djur.

SVA, SJV, och veterinärer övervakar sjukdomsläget i landet och med din hjälp kan det skapas ett gynnsamt sjukdomsläge för våra sällskapsdjur i Sverige.

 • – Vissa sjukdomar kan smitta från djur till djur och även människa kan smittas
 • – Vaccination kan förebygga smittsamma sjukdomar
 • – Rutinmässig avmaskning kan skydda från parasiter
 • – Missbruk av Antibiotika kan ge resistenta stammar
  Genom att följa Föreskrifter om införsel av sällskapsdjur kan vi skydda djurpopulationen från dödliga sjukdomar som RABIES.
 • ÅtgärdPris
 • Polavgift (besöksavgift)540 sek
 • Pyometra hund18580 sek
 • Bitsår Hund3280 sek
 • Akut otit1880 sek
 • Serös Dermatit2480 sek
 • Ögoninfektion1680 sek
 • Abscess katt2880 sek
 • ÅtgärdDiff
 • Återbesöksavgift480 sek
 • +-2500 sek
 • +-880 sek
 • +-580 sek
 • +-480 sek
 • +/-480 sek
 • +/-780 sek